معنی اسم هلورین

ریختن چیزی از بالا به ‏پایین

ریشه اسم هلورین

فراوانی اسم هلورین

تا کنون کسی با نام هلورین در گهواره ثبت نام نکرده است.