معنی اسم هوار

قشلاق ، خیمةسلطان در قشلاق

ریشه اسم هوار

فراوانی اسم هوار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هوار ثبت نام شده اند.