معنی اسم هوال

خبر ، رفیق

ریشه اسم هوال

فراوانی اسم هوال

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هوال ثبت نام شده اند.