معنی اسم هوریار

یار و دوست خورشید

ریشه اسم هوریار

فراوانی اسم هوریار

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام هوریار ثبت نام شده اند.