معنی اسم هژبر

هزبر،شیر

ریشه اسم هژبر

فراوانی اسم هژبر

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام هژبر ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هژبر

هژبر ب معنای شیر بیشه هست و چون اسم پدرش ژیان بود تصمیم گرفتیم اسم پسرمون و بداریم هژبر توی شاهنامه از هژبره ژیان زیاد اطم برده شده‌
مامان هژبر