معنی اسم هیمن

آرام، موقر،شکیبا

ریشه اسم هیمن

فراوانی اسم هیمن

در حال حاضر ۲۷ نفر در گهواره با نام هیمن ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هیمن

زمانی که فهمیدیم بچه پسر هست خیلی دنبال اسم بودیم و شوهرم دنبال اسم های قدیمی بود و من دنبال اسمی ک معنا و مفهوم زیبا داشته باشه، و البته بچه توی شکمم فوق العاده اروم بود ک حتی حرکتش رو من حس نمیکردم.. اینقدر گشتیم و گشتیم تا توی اسم های کردی من اسم هیمن رو پیدا کردم که نوشته بود آرام و متین، ک الان هم ذات آرومی داره همه میگفتن این چه اسمیه گذاشتی و اسم هایی چون محمد علی حسین و این چیزا بزار یا اسم های فارسی راحت تر، شوهرمم میگفت ارسلان بزاریم تا بلاخره رضایت داد که هیمن بزاریم
مامان هیمن
بچه دار شدن ما یکم طول کشید و منو همسرم ی شب توی جاده بودیم که ترانه ی کردی پخش میشد. متن ترانه رو متوجه نمیشدم اما اسم هیمن که میومد از شوهرم پرسیدم داره چی میگه، شوهرم متن برام ترجمه کرد و فهمیدم هیمن اسم پسره. همون لحظه به شوهرم گفتم اگه ما بچه دار شدیم و بچه مونم پسر شد اسمش بزاریم هیمن چون من خیلی شوهرم دوس دارم و عاشقشم میخاستم اسم پسرم هم وزن اسم شوهرم باشه. پس شد حسن و هیمن😍 عاشقتونم عزیزانم😘
مامان هیمن