معنی اسم وامق

نام مردی که عاشق عذرا بود

ریشه اسم وامق

فراوانی اسم وامق

تا کنون کسی با نام وامق در گهواره ثبت نام نکرده است.