معنی اسم وحید

یگانه، یکتا، بی نظیر

ریشه اسم وحید

فراوانی اسم وحید

در حال حاضر ۴۰ نفر در گهواره با نام وحید ثبت نام شده اند.