معنی اسم ورجا

بلندمرتبه، ارجمند

ریشه اسم ورجا

فراوانی اسم ورجا

تا کنون کسی با نام ورجا در گهواره ثبت نام نکرده است.