معنی اسم وردین

گلهای بسیار

ریشه اسم وردین

فراوانی اسم وردین

تا کنون کسی با نام وردین در گهواره ثبت نام نکرده است.