معنی اسم وسیم

دارای نشان زیبایی، زیبا

ریشه اسم وسیم

فراوانی اسم وسیم

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام وسیم ثبت نام شده اند.