معنی اسم وهب

بخشش، عطا،نام پدر آمنه مادر پیامبر(ص)

ریشه اسم وهب

فراوانی اسم وهب

در حال حاضر ۸ نفر در گهواره با نام وهب ثبت نام شده اند.