معنی اسم ویرا

شجاع

ریشه اسم ویرا

فراوانی اسم ویرا

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام ویرا ثبت نام شده اند.