معنی اسم پارسیا

منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی

ریشه اسم پارسیا

فراوانی اسم پارسیا

در حال حاضر ۲۷ نفر در گهواره با نام پارسیا ثبت نام شده اند.