معنی اسم پارسیا

منسوب به پارس ، مرد پارسی ، پسر ایرانی

ریشه اسم پارسیا

فراوانی اسم پارسیا

در حال حاضر ۳۸ نفر در گهواره با نام پارسیا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم پارسیا

مرد ی ازسرزمین پارس
مامان پارسیا
پارسیا یعنی فرزند ایران زمین. من که عاشقشم
مامان پارسیا