معنی اسم پاپک

استوار ، پدر کوچک ، از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی، پسر ساسان موبِد معبد آناهیتا و پدربزرگ اردشیر بنیان گذار سلسله ساسانی

ریشه اسم پاپک

فراوانی اسم پاپک

تا کنون کسی با نام پاپک در گهواره ثبت نام نکرده است.