معنی اسم پایا

پایدار

ریشه اسم پایا

فراوانی اسم پایا

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام پایا ثبت نام شده اند.