معنی اسم کاد

نام پسر یعقوب(ع)

ریشه اسم کاد

فراوانی اسم کاد

تا کنون کسی با نام کاد در گهواره ثبت نام نکرده است.