معنی اسم کارنگ

چرب زبان ، زبان آور

ریشه اسم کارنگ

فراوانی اسم کارنگ

تا کنون کسی با نام کارنگ در گهواره ثبت نام نکرده است.