معنی اسم کافور

معرب از سنسکریت ،از شخصیتهای شاهنامه، نام فرمانروای تورانی شهر بیداد

ریشه اسم کافور

فراوانی اسم کافور

تا کنون کسی با نام کافور در گهواره ثبت نام نکرده است.

نظر کاربران درباره اسم کافور

وقتی حامله بودم اسم حلماروشنیدم عاشقش شدم البته وقتی معنیشوفهمیدم که صفات حضرت زینب هست خیلیییی دوسش دارم اسم حلمارو
مامان 😘حلماجون💖