معنی اسم کامبوزیا

گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم کامبوزیا

فراوانی اسم کامبوزیا

تا کنون کسی با نام کامبوزیا در گهواره ثبت نام نکرده است.