معنی اسم کامبیز

گویش امروزی کبوجیه، نام پسر کوروش پادشاه هخامنشی

ریشه اسم کامبیز

فراوانی اسم کامبیز

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کامبیز ثبت نام شده اند.