معنی اسم کاووس

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم کاووس

فراوانی اسم کاووس

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام کاووس ثبت نام شده اند.