معنی اسم کاووس

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر کیقباد پادشاه کیانی

ریشه اسم کاووس

فراوانی اسم کاووس

تا کنون کسی با نام کاووس در گهواره ثبت نام نکرده است.