معنی اسم کاویان

پرچم کاوه که به درفش کاویانی معروف است

ریشه اسم کاویان

فراوانی اسم کاویان

در حال حاضر ۲۳ نفر در گهواره با نام کاویان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم کاویان

از وقتی که ازدواج کردیم اسم کاویان رو انتخاب کردیم واسه پسر کاویان منصوب به کاوه پادشاه ایرانیه و معنیه پادشاه رو میده وقتی پسرمو باردار شدم به هیچی جز کاویان فکر نمیکروم تا ماه هشتم ماه هشتم یکم دو دل شدیم ولی وقتی اومدیم قاطع تصمیم بگیریم بازم کاویان رو انتخاب کردیم
مامان کاویان