معنی اسم کتماره

از شخصیتهای شاهنامه، نام دلاور ایرانی در سپاه رستم پهلوان شاهنامه

ریشه اسم کتماره

فراوانی اسم کتماره

تا کنون کسی با نام کتماره در گهواره ثبت نام نکرده است.