معنی اسم کراخان

نام پسر بزرگ افراسیاب تورانی

ریشه اسم کراخان

فراوانی اسم کراخان

تا کنون کسی با نام کراخان در گهواره ثبت نام نکرده است.