معنی اسم کردعلی

کرد(فارسی) + علی(عربی) مرکب از کرد( نام طایفه ای) + علی( بلندمرتبه)

ریشه اسم کردعلی

فراوانی اسم کردعلی

تا کنون کسی با نام کردعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.