معنی اسم کی زاد

زاده پادشاه

ریشه اسم کی زاد

فراوانی اسم کی زاد

تا کنون کسی با نام کی زاد در گهواره ثبت نام نکرده است.