معنی اسم گرستون

از شخصیتهای شاهنامه، نام سردار سپاه ماهوی سوری

ریشه اسم گرستون

فراوانی اسم گرستون

تا کنون کسی با نام گرستون در گهواره ثبت نام نکرده است.