معنی اسم گل بالا

کسی که قد و قامتش مانند گل زیباست.

ریشه اسم گل بالا

فراوانی اسم گل بالا

تا کنون کسی با نام گل بالا در گهواره ثبت نام نکرده است.