معنی اسم یارعلی

یار(فارسی) + علی(عربی) یار و یاور علی(ع)

ریشه اسم یارعلی

فراوانی اسم یارعلی

تا کنون کسی با نام یارعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.