معنی اسم یاره

یارا، قدرت

ریشه اسم یاره

فراوانی اسم یاره

تا کنون کسی با نام یاره در گهواره ثبت نام نکرده است.