معنی اسم یاسان

نام یکی از پیغمبران باستانی ایران ، در دساتیر کتابی به نام نامه شت و خشور به او نسبت داده شده است

ریشه اسم یاسان

فراوانی اسم یاسان

در حال حاضر ۱۳۲ نفر در گهواره با نام یاسان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم یاسان

سلامد. قطعا به عنوان مامان ؛بزرگترین آرزوم این بوده اسم بچم توسط خودم انتخاب بشه. اسم پسرم معنی زیبایی داره /یاسان :یعنی شایسته لایق وسزوار. و امیدوارم مث اسمش فرد لایقی بشه. ان شالله
مامان یاسان
سلامد. قطعا به عنوان مامان ؛بزرگترین آرزوم این بوده اسم بچم توسط خودم انتخاب بشه. اسم پسرم معنی زیبایی داره /یاسان :یعنی شایسته لایق وسزوار. و امیدوارم مث اسمش فرد لایقی بشه. ان شالله
مامان یاسان
سلام اسم همسرم یاسین .من گشتم دنبال اسمی که به باباش بیاد دیدم یاسان نام پیامبر چهارم و هم به معنی لایق و سزاوار و ریشه فارسی ترکی
مامان یاسان