معنی اسم یحیی

تعمید دهنده، نام پسر زکریا از پیامبران بزرگ بنی اسرائیل

ریشه اسم یحیی

فراوانی اسم یحیی

در حال حاضر ۵۹ نفر در گهواره با نام یحیی ثبت نام شده اند.