معنی اسم یزدان بخت

نام رئیس مانویه در زمان مأمون خلیفه عباسی

ریشه اسم یزدان بخت

فراوانی اسم یزدان بخت

تا کنون کسی با نام یزدان بخت در گهواره ثبت نام نکرده است.