معنی اسم یزدان داد

داده خداوند، نام دختر انوشیروان پادشاه ساسانی

ریشه اسم یزدان داد

فراوانی اسم یزدان داد

تا کنون کسی با نام یزدان داد در گهواره ثبت نام نکرده است.