معنی اسم ینال

سردار، رئیس به ویژه سردار ترک نژاد

ریشه اسم ینال

فراوانی اسم ینال

تا کنون کسی با نام ینال در گهواره ثبت نام نکرده است.