معنی اسم آباندان

نام فرستاده خسرو اول پادشاه ساسانی به دربار رم

ریشه اسم آباندان

فراوانی اسم آباندان

تا کنون کسی با نام آباندان در گهواره ثبت نام نکرده است.