معنی اسم آبان یاد

به یاد آبان یا کسی که یادآور ماه آبان است

ریشه اسم آبان یاد

فراوانی اسم آبان یاد

تا کنون کسی با نام آبان یاد در گهواره ثبت نام نکرده است.