معنی اسم آبدین

جاودانه ها ، جمع آبد(به کسر ب)

ریشه اسم آبدین

فراوانی اسم آبدین

تا کنون کسی با نام آبدین در گهواره ثبت نام نکرده است.