معنی اسم آبرو

حیثیت ، شرف ، قدر

ریشه اسم آبرو

فراوانی اسم آبرو

تا کنون کسی با نام آبرو در گهواره ثبت نام نکرده است.