معنی اسم آدی

امین تر ، امانت دار تر

ریشه اسم آدی

فراوانی اسم آدی

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام آدی ثبت نام شده اند.