معنی اسم آرشاک

ارشک، تلفظ ارشک در پارسی باستان

ریشه اسم آرشاک

فراوانی اسم آرشاک

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام آرشاک ثبت نام شده اند.