معنی اسم آقامیر

آقا( مغولی) + میر( ازعربی)سلطان بزرگ،امیر والامقام، نام روستایی در نزدیکی بیرجند

ریشه اسم آقامیر

فراوانی اسم آقامیر

تا کنون کسی با نام آقامیر در گهواره ثبت نام نکرده است.