معنی اسم اباذر

ابوذر،نام یکی از صحابه پیامبر(ص)

ریشه اسم اباذر

فراوانی اسم اباذر

تا کنون کسی با نام اباذر در گهواره ثبت نام نکرده است.