معنی اسم ابراهیم

پدر جماعت بسیار یا پدر عالی مقام، نام یکی از پیامبران بزرگ ملقب به خلیل الله، نام سوره ای در قرآن کریم، نام پسران

ریشه اسم ابراهیم

فراوانی اسم ابراهیم

در حال حاضر ۱۰۷ نفر در گهواره با نام ابراهیم ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ابراهیم

شوهرم ابراهیم را انتخاب کرد. بک کتاب درباره شهید می خواند . که اسم شهید ابراهیم هادی بود. من تازه کاشت کرده بودم. نذر کرد اگر بچه بگیره وبچه دار شوم اسمش را ابراهیم بگذارد.
مامان ابراهیم
اسم پسرمو پدرم گذاشت قبل از اینکه ازدواج کنم گف اسم پسرت ابراهیمه منم ب احترام پدرم اسمشو گذاشتم ابراهیم
مامان ابراهیم
اسم پسرم را همسرم انتخاب کرد چون اسم ابراهیم را خیلی دوست داشت البته چون اسم پدرش هم ابراهیم بود گفت اسم پسرمون راهم بزاریم ابراهیم
مامان ابراهیم