معنی اسم ابوالعلا

پدر علا کنیه پرستو

ریشه اسم ابوالعلا

فراوانی اسم ابوالعلا

تا کنون کسی با نام ابوالعلا در گهواره ثبت نام نکرده است.