معنی اسم ابوعزیز

پدر عزیز

ریشه اسم ابوعزیز

فراوانی اسم ابوعزیز

تا کنون کسی با نام ابوعزیز در گهواره ثبت نام نکرده است.