معنی اسم ادنا

به فتح الف ، کمترین ، جزئی ترین ، نازلترین ، از واژه های قرآنی

ریشه اسم ادنا

فراوانی اسم ادنا

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام ادنا ثبت نام شده اند.