معنی اسم اراد

آراد - نام روز بیست و پنجم از هر ماه شمسی در ایران قدیم که در این روز نو پوشیدن را مبارک و سفر را شوم می دانند

ریشه اسم اراد

فراوانی اسم اراد

در حال حاضر ۷۲۷ نفر در گهواره با نام اراد ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم اراد

یکی ازمعانی اسم اراد بیست وپنجم هرماه شمسی روارادمیگن وپسرم توروز۲۵ ام دنیااومدواسمشوبرام صددرصدکرد
مامان اراد
من از چهار ماهگی اسم ارادو انتخاب کردم اول اینکه معنی قشنگی داره دوم اینکه راحت تلفظ میشه و کسی نمیتونه اسمو بشکنه و اینکه اسمی پارسی هست
مامان اراد
ستاره سهیل_کمیاب
مامان سهیل
من روزی که زایمان کردم این اسم انتخاب کردم چون هم راحت تلفظ میشه هم به اسم خودمون نزدیکه هم پارسی من اصلا اسم عربی دوست ندارم
مامان اراد
من اسم اراد دوست داشتم چون هم ساده بود هم معدنی فشنگی داشت
مامان اراد
همسرم از روزی که جنسیت مشخص شد گفت اسمش اراده و منم دیدم خیلی اسم قشنگیه و دیگه عوضش نکردیم و از همون روز اراد صداش کردیم
مامان اراد
اسم پسر منم اراده این اسمو شوهرم انتخاب کرد منم مخالفتی نکردم اسم قشنگیه😊😊
مامان اراد
من دوست داشتم پسرم مثل معنی اسمش جوانمرد بشه
مامان اراد