معنی اسم ارتان

نام پسر ویشتاسب و برادر داریوش اول پادشاه هخامنشی

ریشه اسم ارتان

فراوانی اسم ارتان

در حال حاضر ۸۳ نفر در گهواره با نام ارتان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم ارتان

با سلام خب من ی پسر هشت ساله دارم ک میگفت اگ ی داداش داشته باشم اسمش و میزارم ارتا بعد ک من باردار شدم و پسر بود باهم ب این نتیجه رسیدیم ک ارتان باش اسمش و معنای اسمش یعنی پربرکت خوش قدم و اسم یک پادشاه هم هست
مامان ارتان
سلام به همه ی مامانا من از قبل ازدواج همیشه میگفتم اگه پسردار بشم اسمشو میزارم ارتان به معنی پربرکت و خوش قدم که واقعا پسرم هم پربرت هم خوش قدم
مامان ارتان